Knowledge24 banner

Agile4U: speciaal ontwikkeld voor Agile werken in grote organisaties

Een ideale tool voor organisaties die zich in de transitie bevinden van de individuele team-benadering richting een gestructureerde agile manier van werken op grote schaal. Jumpstart jouw agile transitie, verhoog de gebruikersacceptatie en verlaag significant de implementatiekosten.

Hoe jouw organisatie kan profiteren van Agile4U

Steeds meer organisaties komen tot de realisatie dat IT een grote competitieve (disruptieve) voorsprong kan geven. Zo zet Netflix IT in bij het veranderen van de TV industrie. In de huidige snel veranderende business, staan bedrijven constant onder druk om zich te blijven aanpassen. Organisaties die dit snelle tempo van verandering willen bijhouden, zullen meer Agile moeten gaan werken. Want in Agile processen wordt zeer effectief samengewerkt, blijft vernieuwing aan de orde van de dag en wordt er gefocust op snelle levering van (verbeterde) software.

Misschien werkt jouw organisatie al Agile in individuele teams. De valkuil bij scrum op kleine schaal in grote organisaties is dat teams te geïsoleerd worden; organisatiedoelen kunnen vergeten worden. Agile at Scale biedt een consistente aanpak gericht op het behalen van organisatiedoelen. Echter werkt deze benadering alleen met één algemeen data model en een gelijke manier van werken. ServiceNow maakt dit buitengewoon goed mogelijk.

Op zichzelf staande tools bieden teams flexibiliteit, maar het is onmogelijk om de inspanningen tussen teams of roll-up van gegevens op bedrijfsniveau te coördineren. ServiceNow zorgt ervoor dat afhankelijkheden kunnen worden beheerd en dat individuele scrum-taken in relatie staan tot de strategische doelen van de organisatie.

Agile4U is ontwikkeld om de complete waarde cyclus te ondersteunen en om de Agile manier van werken naar organisatieniveau op te schalen. De applicatie maakt gebruik van bestaande standaard ServiceNow functionaliteiten, modules en apps. Deze worden gecombineerd tot een slimme en zeer volledige app waarmee de hele waardestroom kan worden gemanaged en in kaart kan worden gebracht, van identificatie van organisatiedoelen tot realisatie. Met Agile4U verlopen processen efficiënter en zullen ze meer kosteneffectief zijn. Dus minder verspilling en meer waarde.

Contactpersoon

Jochen Vos

Jochen Vos
Competence Lead SPM
+31 (0)30 76 02 670

Stuur mail

Certified App

Bezoek ServiceNow Store

Agile4U ondersteunt het hele Agile proces

Agile4U  is een pakket dat het hele Agile proces ondersteunt; je hebt niet langer allerlei extra tools nodig die mogelijk niet goed op elkaar aansluiten. Met Agile4U maak je slim gebruik van bestaande functionaliteiten binnen ServiceNow. We hebben op elkaar aansluitende apps ontwikkeld om de kloof te overbruggen tussen ServiceNow en de Agile werkwijze. Jumpstart de Agile transitie van jouw organisatie met Agile4U.

 

 


Verbeter gebruikersacceptatie en verlaag implementatiekosten

Onze aanpak zorgt voor een implementatie waarbij de juiste componenten van Agile at Scale in de juiste volgorde geïmplementeerd worden, zodat bij elke stap optimaal gebruik kan worden gemaakt van de voordelen. Naast een snellere time-to-market, bieden de applicaties een uitmuntende gebruiksvriendelijkheid die helpt om de weerstand tegen verandering op te heffen. Daarbij zorgen onze eigen Agile middelen (Werkwijze, workshop-, training-, testmaterialen en meer) ervoor dat veel tijd en kosten bespaard worden.

 


Agile4U supports Agile at Scale

De hele waardecyclus doorlopen voor Agile op grote schaal

Om competitief te blijven in de markt en business doelen te bereiken, moeten nieuwe ideeën tot succesvolle realisatie worden gebracht. Agile4U helpt bij iedere stap.

Met Agile4U kan je ideeën invoeren en een score geven van verwachte relevantie en waarde. Hierop volgend kan de organisatie de daadwerkelijke prioritering maken gebaseerd op benodigdheden, waarde, risico en omvang. De applicatie StoryMap (deel van het Agile4U pakket) geeft je vervolgens de mogelijkheid om het project op te delen. Bijvoorbeeld, welk deel van het project is essentieel en welk deel is een prettige bijkomstigheid. Vervolgens wordt een algemeen plan gemaakt in de PortfolioWall met Epics. Technische medewerkers zullen vervolgens de Epics opbreken om erachter te komen wat hun nodige activiteiten zijn, om zo de backlog te kunnen aanvullen en verfijnen. Die activiteiten worden gepland in Sprints met de Scrumboard4U applicatie, gebaseerd op capaciteit, resources en meer. De eerder genoemde Epics worden gemanaged tijdens de uitvoering gebaseerd op Status, Stories en Assignments met behulp van StoryBoard van ServiceNow. Tot slot worden Stories van 1 of meerdere Sprints in productie genomen op basis van een release. Na de release is continue verbetering de basis voor nieuwe Stories.

 


Specifieke Agile4U-dashboards

Agile4U biedt 3 specifieke dashboards: StoryMap, PortfolioWall and Scrumboard4U. Deze ondersteunen het Agile werken vanaf de bepaling van een veranderbehoefte tot aan realisering.

Met het StoryMap dashboard kan je projecten opdelen in Agile fases en per fase de Epics bepalen. Het dashboard bevat record watchers, dat er voor zorgt dat wanneer iemand de kaarten verandert, deze real-time worden ge-update in alle browsers (zonder dat refreshen nodig is).

Met de PortfolioWall kunnen de Epics worden gepland in één of meerdere sprints. De Backlog is gestructureerd per project en Agile fase. Met handige filters kan de gewenste relevante informatie getoond worden. Ook dit dashboard bevat record watchers.

Scrumboard4U is een drag-and-drop takenbord dat de product eigenaar helpt om Stories in te plannen in sprints van verschillende teams. Verplaats zonder enige moeite Stories tussen Backlogs en teams. Met dit dashboard wordt plannen van sprints en managen van teamcapaciteit drastisch vereenvoudigd.


Meer weten?


Contactpersoon


Jochen Vos
Jochen Vos
Competence Lead SPM
+31 (0)30 76 02 670