Project & Portfolio Management

Met Project & Portfolio Management (PPM), ondersteund door krachtige ServiceNow-modules, zorg je ervoor dat je altijd aan de juiste projecten werkt. En dat ze ook het gewenste resultaat opleveren.

Effectieve PPM is essentieel

De Griekse filosoof Heraclitus, een vroege volgeling van Socrates, zei ooit “Change is the only constant in life”. Hetzelfde geldt voor organisaties. Maar in verband met tijd en geld, is het wijs om alleen de veranderingen door te voeren die het meeste voordeel opleveren. Zeker in grote organisaties komt het vaak voor dat het aantal veranderingen ineens drastisch toeneemt.

Bij al deze veranderingen zijn veel verschillende stakeholders betrokken. Zij moeten de investering goedkeuren en de voortgang van de projecten bewaken. Stakeholders hebben een informatiebehoefte. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten zij op specifieke momenten en vaste intervallen over bepaalde informatie beschikken. De Project Management Officers (PMO’s) hebben als taak deze informatie te verzamelen. Zij bundelen informatie van verschillende mensen, presenteren het op het juiste niveau en delen het met de betreffende stakeholders.

Wij komen vaak PMO’s tegen die helemaal verdrinken in e-mails, Excel-sheets, PowerPoint-slides en Word-documenten om hun job goed te kunnen doen. Ook projectmanagers voelen deze pijn, want zij moeten vergelijkbare informatie in verschillende indelingen bij meerdere stakeholdergroepen aanleveren. Dit levert een flinke administratieve strop op en zorgt ervoor dat de projectmanager minder tijd kan besteden aan projectmanagement.

Contactpersoon

Jochen Vos Jochen Vos
Competence Lead SPM
Stuur mail

Blog

Haal het maximale uit jouw PPM-implementatie

Lees ons blog

Minder administratie

De ServiceNow-modules voor IT Business Management (PPM) stellen PMO’s in staat om snel en eenvoudig belangrijke investeringsgegevens op een uniforme manier weer te geven. Ze hebben controle over het verzamelen, de weergave en verspreiding van informatie richting verschillende stakeholdergroepen. Dit stelt organisaties in staat om hun projectportfolio beter op hun bedrijfsdoelstellingen af te stemmen. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid administratie voor PMO’s en projectmanagers flink af.


Leider in Strategic Portfolio Management

ServiceNow wordt door Forrester benoemd als leider in Wave™-rapportage voor Strategic Portfolio Management-tools. Wij geloven dat de kracht van ServiceNow in de combinatie van een krachtige en uitgebreide set met PPM-modules (bijv. voor portfolio-, programma-, project-, demand-, resource- en tijdmanagement), hoge mate van gebruiksgemak en configureerbaarheid ligt. Hierdoor kunnen we verschillende organisatietypen en -grootten (binnen en buiten IT) helpen met de implementatie van ServiceNow.

ServiceNow logo on blue background

IT Service Management - Arrows Pointing Up

Gestroomlijnde implementatie

Bij Plat4mation werkt een team met PPM-experts die de behoeften van portfoliomanagers, PMO’s, projectmanagers en agile teams als geen ander begrijpen. We raden je altijd aan om de vooraf gedefinieerde implementatieroadmap te gebruiken om ervoor te zorgen dat je de modules in de juiste volgorde implementeert. Want iedere functionaliteit vult de ander aan. Dit leidt tot vele voordelen voor het bedrijf. Voor iedere module hebben wij materialen en een implementieaanpak ontwikkeld. Zo komen de juiste vereisten boven water en het geeft onze klanten richting. Zo blijven zij dichtbij best practices en out of the box functionaliteit, terwijl wij voor een snelle en succesvolle implementatie van de PPM-oplossing zorgen.


PPM en agile werken

Veel organisaties zijn bezig een overstap te maken van conventionele werkmethoden (zoals de watervalmethode) naar agile. ServiceNow ondersteunt beide. Zo hebben we een module Project Management en Agile Development. Wij geloven dat ServiceNow het ideale platform is voor scaled agile werken om PPM en Agile Development te combineren.

Gebaseerd op onze ervaring met het implementeren van ITBM-modules (PPM) in grote agile en DevOps-organisaties, hebben we een aantal apps ontwikkeld. Deze apps zorgen ervoor dat teams (scaled) agile kunnen werken in ServiceNow, op verschillende organisatieniveaus. Onze apps Agile4U, Scrumboard4U en Kanban4U verbeteren het gebruiksgemak, waardoor de methode sneller wordt omarmd.


Geïnformeerde beslissingen maken

Of dat je nu volgens een conventionele methode of agile werkt, het is belangrijk dat investeringen goed worden besteed. Als je veranderingen doorvoert, dan moeten ze bijdragen aan de organisatiedoelen. De bewezen PPM-methode van Plat4mation stelt organisaties in staat om criteria inzichtelijk te maken, zodat er een vergelijking tussen initiatieven kan worden gemaakt. Dit kunnen kwalitatieve criteria zijn, maar ook kwantitatieve (financiële), zoals gedetailleerde informatie over kosten en voordelen.


Relevante referenties

Wil je meer weten?


Contactpersoon


Jochen Vos
Competence Lead SPM