Nieuwe interactieve manier om culturele verandering in organisaties te realiseren

Blog Nieuwe interactieve manier om culturele verandering in organisaties te realiseren

Na een succesvolle pilotfase zal Plat4mation op 14 september tijdens het Limitless IT event van ServiceNow een nieuwe, interactieve manier onthullen om culturele veranderingen in een organisatie te realiseren.

Door middel van een interactieve business simulatie met de titel The Phoenix Project – ServiceNow kunnen teams ervaren hoe het is om volgens DevOps principes te werken. De simulatie bestaat uit een kaartspel tijdens de eerste ronde én speelt zich tijdens de tweede ronde af op het Service Management platform ServiceNow. Het biedt de mogelijkheid om het volwassenheidsniveau van de communicatie tussen collega’s en afdelingen inzichtelijk te maken. Organisaties kunnen door gebruik te maken van deze simulatie een beredeneerde beslissing maken over de vraag of DevOps voor hen toegevoegde waarde kan hebben en bij de organisatie past. De simulatie is oorspronkelijk ontwikkeld door het Nederlandse GamingWorks.

Elmer de Valk, managing partner bij Plat4mation, licht de voordelen van deze business simulatie toe: “Veel organisaties worstelen met snel veranderende eisen die gesteld worden aan hun dienstverlening of producten. Het kan dan gaan om interne diensten zoals HR of externe veranderende omstandigheden, die worden gedreven door digitale innovatie. Om hier goed op in te spelen is het van belang dat alle onderdelen van een organisatie nauw met elkaar samenwerken om gezamenlijke doelen te behalen. De vraag is echter: hoe doe je dat? De business simulatie die wij 14 september lanceren biedt op basis van DevOps principes een antwoord op die vraag.”

De manier en snelheid waarmee teams samenwerken is bepalend voor het bereiken van de doelen van een organisatie. Als teams niet in staat zijn om hun ‘work in progress’ te behappen, zullen zij worden overrompeld met een hoge ervaren werkdruk tot gevolg. Er ontstaat daardoor een reëel risico dat gestelde doelen niet behaald worden, en medewerkers gefrustreerd raken, hoofdzakelijk doordat te veel in silo’s wordt gewerkt. Een gebrek aan flexibiliteit ligt vaak aan de basis van problemen die ontstaan tijdens projecten. Het kan voor afdelingen en teams demotiverend zijn om hierdoor te constateren dat het eindresultaat niet aansluit op de behoefte van de organisatie. Deelnemen aan de The Phoenix Project – ServiceNow simulatie maakt inzichtelijk waar de knelpunten liggen en laat zien hoe DevOps een organisatie veel wendbaarder maakt. De simulatie werd tijdens de pilotfase dan ook ervaren als een zeer effectieve manier om DevOps principes in de vingers te krijgen.

De Valk: “Veel projecten waarbij IT een cruciaal element is, maar die niet het gewenste resultaat opleveren, hebben in het algemeen te lijden onder een gebrek aan overzicht, te grote scope, onduidelijke specificering van de omvang en het gewenste eindresultaat en worden vaak geplaagd door voortdurende veranderingen in de definiëring van het eindproduct. Dit valt individuele teams of medewerkers niet te verwijten: het gaat om de manier van werken binnen een organisatie. Je zou kunnen zeggen dat iedere organisatie een eigen cultuur heeft die bepalend is voor de manier waarop resultaten worden behaald. Met de simulatie die wij vandaag lanceren wordt dit inzichtelijk gemaakt en wordt ook duidelijk of en hoe DevOps zou kunnen helpen om hier verandering in te brengen.”


Over Plat4mation

Plat4mation is gevestigd in Nederland en België en ondersteunt wereldwijd klanten met het realiseren van het volle potentieel van ServiceNow. We bieden organisaties de volle breedte van implementatie- en ontwikkelingsmogelijkheden, springen in op de vraag van onze klanten en komen snel tot resultaten. We bieden een combinatie van functionele en technische expertise, motivatie en flexibiliteit zodat onze consultants dromen werkelijkheid laten worden op een efficiënte, betaalbare manier met een hoge klanttevredenheid.

We zijn ServiceNow Sales, Services, Technology en Training Partner.

We staan organisaties bij met het voorzien in een complete set aan diensten gaande van strategisch advies, implementatie van het platform ServiceNow tot het ontwikkelen van ServiceNow applicaties.


Blijf op de hoogte, net als 1400 andere ServiceNow-professionals

Schrijf je in voor onze maandelijkse Flow@Work Exclusive nieuwsbrief bomvol inzichten, best practices en tips over hoe je werk laat flowen op het Now®-platform.

Deel dit artikel