Een snellere, betere en goedkopere blauwdruk voor Organizational Change Management

Blog Blueprint for organizational change management

Mensen zijn van nature tegen verandering. Wanneer we weten dat er binnenkort grote veranderingen op stapel zijn in ons leven, zouden we die veranderingen het liefst willen overslaan en alles laten zoals het is. Zelfs als dat niet goed zou zijn voor ons.

Vooral als we worden geconfronteerd met veranderingen binnen ons werk, lijkt de status quo altijd aantrekkelijker dan nieuwe, gedurfde visies. Maar, verandering is nodig. Organisaties moeten mee met de tijd. Dit betekent vaak dat afdelingen, functies en processen op de schop moeten. Er worden plannen gemaakt, ambitieuze doelstellingen gesteld en changeprogramma’s worden in gang gezet.

Dit is meestal het punt wanneer er problemen optreden. Er wordt te vaak voor een top-down benadering omtrent Organizational Change Management (OCM) gekozen. Vervolgens vallen de resultaten tegen en is het niet duidelijk wat de verandering het bedrijf heeft opgeleverd. Als je de manier van werken binnen een bedrijfscultuur van A naar B wilt krijgen, is inzage, duidelijkheid, een helder kader en meetbaarheid van de resultaten van de verandering nodig om effectief sturing te geven.

De vier pijlers van datagedreven OCM
Iedere verandering binnen een bedrijf start met duidelijkheid. De houding van het management is hierin cruciaal. Zij moeten het pad banen voor de rest van de organisatie. Zij hoeven het niet eens te zijn met de verandering, maar dienen medewerkers een haarscherp beeld te geven van wat er van hun wordt verwacht. Er dient een cultuur te worden gevormd die gedreven is door resultaten, eigenaarschap bevordert en het moet duidelijk zijn dat het management géén verandering oplegt die nutteloos is. Een strategisch veranderingsplan is zeer gedetailleerd. Iedere medewerker moet weten wat zijn/haar rol is, tot welk team hij/zij behoort en wat er van hem/haar wordt verwacht. Zo creëer je vertrouwen.

Plat4mation’s aanpak is gebaseerd op vier pijlers: Strategie, Training, Cultuur en Bedrijfswaarde. Bovenop deze vier pijlers komt nog het datagedreven aspect, welke voor inzicht en sturing van verandering zorgt.

Change4U

Zodra de gehele organisatie de transformatie ondersteunt, dienen medewerkers in staat te worden gesteld om hun kennis en vaardigheden bij te schaven. Zij gaan training volgen, zodat ze over de juiste huidige en toekomstige kennis beschikken om hun baan goed te kunnen uitvoeren. Dit wordt uitgevoerd op basis van een strategie die we samen met de klant bepalen. We zien vaak dat dit onderdeel van changemanagement wordt ondergewaardeerd. Of het wordt alleen voor een selecte groep met mensen gedaan. Maar zo geef je juist géén sturing aan de medewerkers die het meest worden getroffen door de verandering. Als je voor deze weg kiest, ontstaat er onvrede en onzekerheid. Dat is het begin van een neerwaartse spiraal, waarbij groei en innovatie op persoonlijk en bedrijfsniveau stokt.

Training hoort niet in een muffe ruimte plaats te vinden, waarbij je taaie, eindeloze theorieën over een of meerdere onderwerpen moet aanhoren. Training hoort een goede mix van kennisoverdracht te bevatten en een goede schets van waar de organisatie naartoe gaat bewegen. Je moet tijdens een training continu van elkaar leren. Zo heeft bijvoorbeeld een van onze klanten een ‘kennis(koffie)bar’ in het leven geroepen, waar medewerkers relevante onderwerpen met elkaar konden bespreken tijdens een goeie kop koffie. Training gaat zowel over het creëren van de juiste omgeving als nieuwe kennis en vaardigheden opdoen.

Organizational Change Management draait volledig om cultuurverandering. Hoe staan de strategische doelstellingen, training en daadwerkelijke businesswaarde in verhouding tot het programma? Het uiteindelijke doel is om een cultuur te creëren die groei, autonomie en werkplezier stimuleert. Dit kan alleen worden bereikt als verandering wordt gestuurd en gedreven door een heldere visie met meetbare bedrijfsdoelen. Regelmatig delen van successen als bedrijfsdoelen zijn gehaald, is hierin ook erg belangrijk.

Plat4mation’s datagedreven aanpak voor Organizational Change Management resulteert in advies gebaseerd op cijfers die zijn verkregen uit data in ServiceNow. Zo bepalen we quick wins en de acties die de verandering teweeg gaan brengen. Zo besteden we minder tijd aan analyses en richten we ons sneller op gebieden die ertoe doen.


Blijf op de hoogte, net als 1400 andere ServiceNow-professionals

Schrijf je in voor onze maandelijkse Flow@Work Exclusive nieuwsbrief bomvol inzichten, best practices en tips over hoe je werk laat flowen op het Now®-platform.

Contactpersoon


Gregor Flipse
Strategy Consultant
+31 (0)30 76 02 670 Neem contact op

Deel dit artikel